İŞ ARAYAN

Yeni iş fırsatlarını değerlendirin!

İş ilanlarımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz ve uygun olduğunuzu düşündüğünüz ilanlar için başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Özgeçmişinizin veritabanımızda saklanması ve uygun pozisyonlarda sizinle iletişime geçilmesi için aday portalımıza kayıt olarak özgeçmişinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

İŞ İLANLARIMIZ İÇİN TIKLAYINIZ

Bizi Takip Edin!
       

İŞVEREN

İş ortağınız olalım!
Yeni ekip arkadaşları arayan iş ortaklarımıza ihtiyaç duydukları pozisyonlar için firmanın kurumsal kültürüne uygun, değer katacak ekip arkadaşları ile tanıştırabilmemiz için yandaki formumuzu doldurmanızı rica ederiz.

Bize ulaşın!
bilgi@workforce.com.tr

Bizi Takip Edin!
       

*
*
*
*
*

* Doldurulması zorunlu alanlar.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

WORKFORCE İNSAN KAYNAKLARI ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

WORKFORCE İNSAN KAYNAKLARI ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ("WORKFORCE") olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") md.10 uyarınca sizi kişisel veri işleme, işlenen kişisel verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK md. 11'de sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

Şirketimizce, siz değerli müşterilerimize/adaylarımıza ürün ve hizmetlerimizin yurt içinde kesintisiz bir şekilde ve güvenle sunulması amacıyla, tarafınızca şirketimize bildirilen ya da şirketimizce çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması gerekebilmektedir.

Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında gizliliğinizi ve güvenliği korumak amacıyla mümkün olan en üst seviye de tüm teknik ve idari güvenlik tedbirlerini almaktadır.

İşbu metin ile amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Workforce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma metninde eklemeler yapma hakkını kendisinde saklı tutmaktadır.

Aşağıda kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda önem taşıyan bilgiler yer almaktadır.

Veri Sorumlusu Sıfatı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 Sayılı Kanun) uyarınca kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde ve KVKK ile ilgili mevzuatın müsaade ettiği ölçüde ve hallerde, işlendikleri amaca uygun şekilde, veri sorumlusu sıfatıyla WORKFORCE tarafından toplanacak, kaydedilecek, saklanacak, işlenecek, sınıflandırılacak, güncellenecek ve üçüncü kişilere açıklanıp aktarılacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz; WORKFORCE olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz, WORKFORCE 'un hizmet verdiği hizmetler dikkate alındığında ; sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hukuki süreçlerin yönetilmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi, işe alım ve insan kaynakları süreçlerinde, iş ilişkilerine ilişkin süreçlerde, teknik süreçlerde, üçüncü kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi ,tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve daha güvenilir hizmet verilebilmesi amacıyla 6698 Sayılı Kanunun 5.ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde , şirketin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesinde, KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2'de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenecektir. İşlenme amacına uygun bir şekilde uygun süre zarfından fiziksel ve elektronik ortam da güvenli bir biçimde saklanmaktadır. Bu vesileyle WORKFORCE, başta KVKK olmak üzere tüm yasal mevzuatta öngörülen yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde, şirketimizin sözleşmeden kaynaklanan hukuki ve ticari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, mali işlerin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Tarafımızdan Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, WORKFORCE olarak insan kaynakları hizmeti vermemiz ve özel istihdam bürosu olmamıza bağlı olarak, faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla aşağıda belirtilen farklı kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır.

1. WORKFORCE'a doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan kişisel veriler ve tarafımıza sizin ilettiğiniz tüm bilgi ve belgeler; Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler (vakıf, sendika, dernek üyelikleri vb.), eğitim verileri, iş deneyimi verileri, görsel veriler (fotoğraf, ses kayıtları, görsel öğeler vb.), web sitesi verileri (portallara kaydettiği ve değişiklik gösterebilen veriler, çevrimiçi olma tarihi, güncelleme tarihi vb.)

2.Üçüncü kişilerden sizinle ilgili olarak toplanan kişisel veriler; WORKFORCE'un iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlar ve/veya müşterileri ile Türkiye İş Kurumu gibi resmi kurumlardan toplanan bilgi ve belgeler;

3. Çerezler, Kariyer Portalları, Kariyer ve Özgeçmiş Paylaşım Siteleri, Referanslar, Şahsi Başvurular, Sosyal Medya, İnternet Kanalları, Dijital Kanallar vb.;

Kişisel verileriniz, İlgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilin de hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınızda alınarak çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanlarına erişilmek suretiyle toplanmaktadır.

WORKFORCE ve/veya anlaşmalı kurum internet siteleri ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz, KVKK md. 4/2'de öngörülen ilkeler ışığında açık rızanız alınması suretiyle veya md. 5 ve md. 6' da öngörülen durumların varlığı halinde, açık rızanız alınmaksızın işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı

Şirketimiz yukarıda sayılan işlenme amaçları kapsamında elde ettiği kişisel verileriniz, açık rızanıza istinaden veya uygulanmakta olan mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2'de öngörülen diğer hallerde, KVKK' md. 8 ve md. 9'da düzenlenen kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak, faaliyet amaçlarıyla sınırlı olmak üzere, doğrudan/dolaylı iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşabilecektir.

WORKFORCE kişisel verileriniz kayıt altına alındıktan sonra 5 yıla kadar saklayabilir. Bizim vasıtamız ile iş bulmakta başarılı olmamız durumunda sözleşme yükümlülüklerine uymak için kişisel verilerinizi daha uzun süre saklamamız gerekebilir.

Hukuka ve usule uygun savcılık talepleri ve mahkeme kararları gibi hukuki talepler aracılığı ile tarafımızdan kişisel verilerinizin paylaşılması istendiği takdirde mevzuatta düzenlenmiş yasal bildirimler gereği kişisel verilerinizi paylaşma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Ayrıca kişisel veriler bizim de taraf olduğumuz uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilir. Bu hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek amacı ile kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun'un 11.Maddesinde Sayılı Hakları

Öncelikli olarak işlediğimiz ve/veya sakladığımız kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması WORKFORCE olarak yürütmekte olduğumuz ticari faaliyetin niteliği sebebiyle önemlidir. Buna bağlı olarak kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana geldiği takdirde en kısa sürede bizi bilgilendirmenizi rica ederiz.

Kişisel verilerin sahibi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun'u md. 28'de düzenlenen "İstisnalar" hükmünde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11 çerçevesinde haklarınız aşağıdaki gibidir:

1.Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3.Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5.Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

6.KVKK md. 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7.Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması durumunda düzeltilmesini ve kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep ettiğiniz hallerde, bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

8.Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme,

9.Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda haklarınızı kullanırken taleplerinizi "yazılı" veya 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun belirlediği yöntemler ile WORKFORCE 'a iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu henüz başkaca bir yöntem belirlemediği sebebiyle, şu aşamada taleplerinizin yazılı olarak iletilmesi aranmaktadır. Bunun için, başvurunuzu tamamlarken kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı ve ıslak imzalı dilekçeniz ile Şirketimizin "Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Dap Royal Center No 16 A Blok D50 Maltepe/İstanbul" adresine bizzat başvurabilir veya bu talebinizi noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak WORKFORCE 'a iletebilirsiniz.

Hem sizin iş arama sürecinize hem de işverenlerin/müşterinin çalışan arayışına yardımcı olabilmek amacı ile özgeçmişinizde yer alan bilgiler işverenlerle paylaşılmaktadır. İşverenler ise bunu kendi işe alım süreçlerinde değerlendirmek amacı ile işlemektedir.

Kişisel veri sahibi olarak WORKFORCE 'a ait internet sayfasında işlem yapmadan önce, yukarıda yer alan Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Metnini okuduğunuz ve kabul ettiğiniz, internet sayfası ve web sitesinde işlem yapmakla, temin ettiğiniz kişisel verilerinizin işlenmesine ve paylaşılmasına rıza göstermiş sayılacağınız gayri kabili rücu beyan, kabul ve taahhüt ettiğiniz anlaşılmaktadır.

Workforce İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. İşkur'un denetiminde 2016 yılında kurulmuş olup; 14.12.2022 tarihli 897 numaralı lisans sahibi özel istihdam bürosudur.

4904 sayılı iş kanunu gereği iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edilemez ve ücret alınamaz.

(Vers : 16122022-1)